Quality
HIGH
LOW
Playback Speed
0.25
0.5
0.75
1
1.25
1.5
2
Select Stream
1
2
Loop Playback
ON
OFF
Overlay Controls
YES
NO
-PLAYFROM-
Play
09:07
3 Darn Telyn - 3 Harp Pieces
Un o 3 darn a berfformiwyd yn rhan o achlysur “Y Gerdd a’r Gân” gyda Sally Harper, Paul Dooley a Datgeiniaeth yn Y Drwm, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Medi 2012, i ddathlu barddoniaeth y bardd canoloesol, Guto’r Glyn. One of 3 pieces performed as part of the 'Voicing the Verse' event with Sally Harper, Paul Dooley, Datgeiniaeth at Y Drwm, National Library of Wales, September 2012 in celebration of the poetry of the Welsh Medieval Poet, Guto'r Glyn.
00:00 / 00:00